Menu

Ayahuasca ceremonie

BELANGRIJKE MEDEDELING:

De laatste tijd is Ayahuasca onterecht negatief in het nieuws geweest. 
 
De media is hier bovenop gaan zitten met veelal onjuist nieuws wat er helaas voor gezorgd heeft dat in Gelderland een organisatie de ceremonies heeft moeten stil leggen. En naar we hebben begrepen ook elders in het land.
 
Innerlijke-reis heeft ervoor gekozen om een pas op de plek te maken, een moment van rust in te bouwen en de ceremonies even stil te leggen.
 
Bekende deelnemers van Innerlijke-reis kunnen natuurlijk altijd contact opnemen om te overleggen wat we momenteel wel kunnen bieden.
 
Er leek een ware jacht ontstaan te zijn naar Ayahuasca organisaties en het voelt voor ons als team niet prettig om op deze manier deelnemers te begeleiden
 
Innerlijke-reis wil voor haar deelnemers een veilige set en setting en kan dat hierdoor niet garanderen.
 
Innerlijke-reis is achter de schermen druk aan het werk om in samenwerking met een aantal andere organisaties en ICEERS  (International Centre for Ethnobotanical Education) verandering in deze situatie te krijgen. Zo zijn we momenteel bezig met het opzetten van richtlijnen voor het veilig werken met Ayahuasca. 
 
We vertrouwen erop dat er iets moois en goeds uit deze situatie zal komen.

Wij vertrouwen er tevens op dat we onze ceremonies zo spoedig mogelijk weer kunnen verzorgen.

Liefdevolle groet van het Innerlijke-reis team.

VIVA AYAHUASCA!

==Een persbericht van ICEERS over de media de laatste tijd==

Onderzoek toont aan: Ayahuasca veroorzaakt geen dodelijke slachtoffers binnen gecontroleerde settings.

Amsterdam – Een jonge man is onlangs in Eersel overleden door een incident waarvan de media in eerste instantie beweerden dat het gerelateerd was aan ayahuasca, een botanische thee afkomstig uit inheemse culturen van de Amazone. Later werd dit gecorrigeerd en werd het incident in verband gebracht met een iboga-ceremonie, de wortelbast van een Afrikaanse plant.

“Meer dan twee decennia uitgebreid klinisch en observationeel onderzoek hebben consequent aangetoond dat het veiligheidsprofiel van ayahuasca zowel fysiologisch als psychologisch goed is, mits het wordt gebruikt in een verantwoorde omgeving met inachtneming van belangrijke uitsluitingscriteria, zoals schizofrenie, ernstige gezondheidsproblemen en het vermijden van gevaarlijke combinaties met farmaceutische middelen of illegale drugs “, zei Dr. José Carlos Bouso, PhD, wetenschappelijk directeur van het International Center for Ethnobotanical Education, Research & Service (ICEERS), een internationale non-profit organisatie met consultatieve status van de Verenigde Naties en meer dan een decennium aan ervaring in wetenschappelijk onderzoek en educatie gerelateerd aan ayahuasca en iboga.

Ayahuasca ceremonies komen steeds vaker voor buiten de amazone. Onderzoek heeft aangetoond dat ayahuasca niet toxisch is, dat het de hartslag en bloeddruk slechts licht verhoogt en het gebruik ervan geen gewenning of verslaving veroorzaakt. Een groeiende hoeveelheid klinisch en observationeel onderzoek toont aan dat ayahuasca een positieve werking kan hebben op geestelijke gezondheid, levenskwaliteit en welzijn.

In recent onderzoek gepubliceerd door ICEERS in Spanje werden 380 mensen die hadden deelgenomen aan ayahuasca-ceremonies beoordeeld met behulp van indicatoren voor de volksgezondheid. Deze gegevens werden vergeleken met die van de algemene bevolking. De steekproef vertoonde een vergelijkbare geestelijke gezondheidstoestand met die van de algemene bevolking en een betere subjectieve gezondheid, een gezondere levensstijl en betere coping mechanismen om met levensproblemen om te gaan.

Hoewel onderzoek heeft aangetoond dat ayahuasca niet toxisch is en in feite tot positieve resultaten kan leiden, hebben zich geïsoleerde incidenten voorgedaan. “Het is ons opgevallen dat sommige centra retraites aanbieden die niet alleen ayahuasca maar ook andere psychoactieve plant- of dierlijke materialen zoals Bufo alvarius of Tabernanthe iboga tijdens dezelfde retraite toedienen. Deze combinaties kunnen gevaarlijk zijn,” zei Dr. Bouso.

Dr. Rafael Guimarães dos Santos, PhD., ayahuasca-onderzoeker aan de universiteit van Riberão Preto, Brasil, voerde een analyse uit van ayahuasca-gerelateerde sterfte gevallen die in de media en in wetenschappelijke literatuur werden gemeld. Dit onderzoek werd in 2013 in de Journal of Psychoactive Drugs gepubliceerd.

Dr. Dos Santos zegt: “Uit deze analyse blijkt dat in sommige gevallen accurate forensische en/of toxicologische informatie ontbrak om tot conclusies te komen, terwijl andere gevallen niet direct veroorzaakt waren door traditionele ayahuasca-bereidingen. De casussen suggereren dat ernstige voorbestaande hart- en leveraandoeningen en het gebruik van serotoninergische medicijnen of drugs, contra-indicaties zijn voor ayahuasca gebruik, en dat voorzichtigheid geboden is wanneer verschillende toxische botanische soorten aan ayahuasca worden toegevoegd, of geëxtraheerde of synthetische alkaloïden worden gebruikt om op ayahuasca lijkende brouwsels te bereiden.”

In het geval van iboga is fysieke screening van deelnemers vooraf zeer belangrijk. Iboga heeft indien gebruikt op professionele wijze unieke therapeutische eigenschappen in de behandeling van opiaatverslaving en in therapeutische processen, maar is fysiek gevaarlijker dan ayahuasca omdat het de hartslag vertraagd en de QT-interval kan verlengen.

Tienduizenden mensen nemen al decennialang elke week deel aan ayahuasca-ceremonies in het Amazonegebied en daarbuiten. Alleen al de religieuze groepen in Brazilië die ayahuasca gebruiken sinds bijna honderd jaar hebben zo’n twintigduizend leden. Incidenten zijn uiterst zeldzaam en hebben meestal te maken met factoren die vermeden zouden kunnen worden.

Regeringen in de Verenigde Staten, Brazilië en Canada hebben laten zien dat het mogelijk is om ayahuasca succesvol te reguleren binnen gecontroleerde settings. In Peru is ayahuasca erkend als cultureel erfgoed en in zijn buurlanden is het toegestaan met organisaties die toezicht houden op deze praktijken.

Het INCB (International Narcotics Control Board) van de Verenigde Naties beschouwd dat planten of kooksels van planten die natuurlijk DMT bevatten, zoals ayahuasca, niet verboden zijn onder het verdrag van 1971 van psychotrope drugs, enkel geëxtraheerde of synthetische DMT.

In Nederland konden de Santo Daime-kerken gedurende 17 jaar hun sacrament ayahuasca met wettelijke toestemming gebruiken, omdat de rechtbanken het recht op godsdienstvrijheid hoger oordeelden dan de potentiële geringe schade voor de volksgezondheid. Deze juridische mening was in overeenstemming met beschikbaar wetenschappelijk bewijs. Pas onlangs besliste een Nederlandse rechtbank om hiervan af te wijken. Tegen deze beslissing is echter beroep aangetekend en daarmee is de uitspraak nog niet definitief.

ICEERS roept op tot een beter geïnformeerde, constructieve dialoog tussen degenen die de ayahuasca-ceremonies aanbieden en de autoriteiten op het gebied van volksgezondheid.

”Door dialoog kunnen we gezamenlijk een verstandig beleid ontwikkelen dat veilige en verantwoorde praktijken bevordert en de kans op incidenten vermindert, terwijl het de mensenrechten en religieuze vrijheid beschermt”, aldus Benjamin De Loenen, uitvoerend directeur van ICEERS. ”Criminalisering zou de risico’s van ayahuasca praktijken alleen maar vergroten.”

Volgende maand komen voor de derde keer beleidsvoerders, vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, wetenschappers, inheemse stammenleiders en andere experts samen op de World Ayahuasca Conference, georganiseerd door ICEERS in Girona in het noorde van Spanje, om kennis te delen en strategieën te ontwikkelen om de globalisering van dit fenomeen in goede banen te leiden. Voor meer informatie: www.ayaconference.com / www.iceers.org

INNERLIJKE-REIS NAAR PACHAMAMA TEMPLE PERU IN OKTOBER

De Maestro’s van de Pachamama Temple uit Peru zijn al meerdere keren te gast geweest bij Innerlijke-reis.

Daaruit is een fijne samenwerking ontstaan.

Dit jaar, op veler verzoek, gaan we naar Pachamama Temple voor een
12 daags retreat.

Datum:16 – 27 Oktober 2019

Vanuit Innerlijke-reis gaat Eva mee als begeleider.

Er kunnen maximaal 18 deelnemers deelnemen aan dit retreat. In eerste instantie is dit retreat alleen open voor deelnemers vanuit Innerlijke-reis. Mocht het niet vol komen voor eind Juli door deelnemers via Innerlijke-reis, dan wordt het retreat weer opengesteld voor andere deelnemers.

De kosten zijn $1350 voor 12 dagen alles inclusief behalve de reis. 

De prijs voor dit retreat gaat vanaf medio juni omhoog naar $1650. Innerlijke-reis mag nog voor de huidige prijs aan dit retreat deelnemen.

Aanmelden kan via info@innerlijke-reis.nl dan ontvang je alle informatie die je nodig hebt. 

Wil je zeker zijn van een plek meld je dan snel aan.