Menu

Dieet en gezondheidsinformatie

De volgende contra indicaties die kunnen voorkomen. Bekijk voor de verschillende ceremoniedata in onze agenda.

Bekijk onze agenda


Lichamelijke ziekten die een risico zouden kunnen vormen:

  • hartklachten
  • hoge bloeddruk
  • nieraandoeningen
  • een te snel werkende schildklier

Geestelijke ziekten die een risico zouden kunnen vormen

Bij bepaalde ernstige instabiele geestelijke aandoeningen als schizofrenie (of aanleg hiervoor), psychose, bipolaire stoornis en symptomen van borderline wordt het gebruik van truffels afgeraden.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap en het geven van borstvoeding zijn tevens een contra-indicatie voor het gebruik van Truffels

Truffels, medicijnen en drugs

Truffels gaan niet samen met een aantal medicijnen waaronder anti depressiva, medicatie met SSRI en MAOI, tramadol, Lithium. Benzodiazepines zijn benzo’s of pammetjes zoals Diazepam en zijn rustgevende medicatie. Wanneer je besluit je medicatie af te bouwen en of te stoppen hou er dan rekening mee dat dit een intensief en soms lastig proces kan zijn waarbij ondersteuning van een specialist nodig is. Neem altijd eerst contact op met degene die de medicatie voorschrijft.

Neem bij medicijngebruik altijd contact op met je apotheek om te informeren of die betreffende medicatie te combineren is met Psilocybine. Truffels, alcohol en of drugs mogen niet in combinatie gebruikt worden. Het combineren van verschillende soorten drugs brengt over het algemeen grotere risico’s met zich mee. Voor de zekerheid en voor de juiste mindset, voorbereiding is ons advies om 7 dagen vooraf helemaal geen drugs te nemen en na afloop minimaal 72 uur te wachten voor je weer iets neemt.

Let op: meld medicijn en of drugsgebruik altijd op het antwoordformulier die je ontvangt bij aanmelding.

Leeftijd

Je kunt deelnemen aan een ceremonie bij Innerlijke-reis vanaf 18 jaar.

Voorbereiding op een Truffel ceremonie bij Innerlijke-reis

  • 4- 5 uur voor de ceremonie nuchter blijven
  • vermijd zo veel mogelijk social media, televisie, gewelddadige boeken, etc.

Innerlijke-reis

Een innerlijke-reis kan je helpen contact te maken met je innerlijke-wijsheid, om zo naar de kern van een probleem te gaan. Bijvoorbeeld bij fysieke klachten, verslavingsproblematiek, depressie, angsten, rouwverwerking en posttraumatisch stress-stoornis. Een Psilohuasca  ceremonie of Magic Truffel ceremonie kan je helpen je problemen onder ogen te zien, en op te lossen waardoor je kunt genieten van het leven.

Een innerlijke-reis kan je inzicht geven bij spirituele ontwikkeling, bewustwording en levensvraagstukken. Wil jij hier meer over weten neem dan contact op via 06 – 23 23 37 88 of ga naar contact.

Maak een afspraak